Grafické návrhy zpracováváme na základě technické dokumentace - půdorys, řezy, případně podle přesného nákresu, aby grafický návrh i konečná dispozice vždy odpovídala skutečnosti. Vizualizace v programu Domus3D umožňuje získat přesnou představu o výsledné podobě projektu. Práce v tomto programu začíná nákresem půdorysu a rozmístěním zařizovacích předmětů dle specifikace klienta při splnění požadavků norem a obecně platných zvyklostí. Po odsouhlasení dispozičního řešení ze strany zákazníka následuje obložení stěn a podlahy klientem vybranými obklady a dlažbou s komplexním řešením detailů, které jsou pro konečný vzhled zásadní. Finálním výsledkem je realistická vizualizace obložení.
NORIELE STUDIO - OBKLADY - DLAŽBY - VŠE PRO KOUPELNY
PLZEŇSKÁ 49, 252 19 CHRÁŠŤANY PRAHA ZÁPAD  noriele@seznam.cz  +420 775 278 616