NORIELE STUDIO  - OBKLADY, DLAŽBY,  VŠE PRO KOUPELNY.  PLZEŇSKÁ 49, 252 19 CHRÁŠŤANY  MAIL. : noriele@seznam.cz  TEL. +420 775 278 616
Schlüter-BEKOTEC-THERM je spolehlivá technika pro podlahové konstrukce s nízkou výškou skladby. Ve spojení s příslušnou topnou a regulační technikou vznikne energeticky úsporný a rychle reagující systém podlahového vytápění s velmi nízkou teplotou na přívodním potrubí. Systém je založen na potěrové desce s výlisky Schlüter- BEKOTEC-EN, která se pokládá přímo na nosný podklad nebo na běžnou tepelnou a nebo zvukovou izolaci. Vzdálenost mezi výlisky je taková, aby se do rastru 75 mm dalo upevnit Schlüter topné potrubí. Potěr CT-C25-F4 (ZE 20) nebo CA-C25-F4 (AE 20) (pevnost v tahu při ohybu max. F5) překrývá výlisky a topné potrubí jen 8-25 mm. Mezi výlisky tak vznikne tloušťka potěru min. 32 mm. Smršťování, ke kterému dochází během tuhnutí potěru, je neutralizováno v síti výlisků, takže při deformaci smršťováním nedochází k pnutí. Dělení ploch dilatačními spárami v potěru není proto nutné. Přiléhající části stavby se musí oddělit obvodovou páskou. Objektové dilatační spáry je nutno převzít. Jakmile je potěr pochozí, přilepí se separační rohož Schlüter-DITRA. Přímo na ni je možno pokládat do tenké vrstvy lepidla keramickou dlažbu nebo desky z přírodního kamene. V dlažbě nad Schlüter-DITRA je nutno v potřebných rozestupech vytvořit dilatační spáry použitím Schlüter-DILEX. Protože se zahřívá příp. ochlazuje poměrně malé množství potěru, je toto podlahové topení dobře regulovatelné a dá se provozovat s nízkými teplotami na přívodním potrubí. Rychlou a přesnou regulaci klima podlahy BEKOTEC-THERM zajišťují elektronické regulační díly, které se dodávají i s dálkovým ovládáním. Modulové složení celé Schlüter regulační techniky umožňuje jednoduchou instalaci a obsluhu.

Požadavky na vytápěnou podlahovou konstrukci jsou různé:

- tepelná a zvuková izolace
- převzetí a roznesení provozního zatížení, podmíněné užíváním
- vodotěsná izolace v mokrých provozech
- užitná hodnota a vzhled plochy
- funkce “velkoplošného topného tělesa”

Krom
ě keramiky a přírodního kamene je možno použít i jiné materiály, např. parkety, laminát a koberec. Přitom je nutno dodržovat příslušné pokyny pro jejich pokládku.
Ve Schlüter-BEKOTEC-THERM se podařilo sladit různé požadavky na “podlahové topení”. Systém umožňuje jednoduchou a efektivní koordinaci řemeslného provedení.

Schlüter-BEKOTEC-THERM keramická klima podlaha je snadno koordinovatelný ucelený systém, racionální a efektivní, s nízkou konstrukční výškou a krátkou dobou zhotovení, jak pro novostavby tak i rekonstrukce. Je vhodný pro bytové i pro obchodní prostory jako např. kanceláře, prodejní a výstavní plochy např. autosalony.

Při použití Schlüter-BEKOTEC-THERM pro podlahové vytápění zpravidla nejsou zapotřebí žádná další rušivá topná t
ělesa. To umožní odpovídající svobodu projektování.


Konstrukční přednosti:

Nízká konstrukční výška

Konstrukci Schlüter-BEKOTEC-THERM je možno zhotovit od výšky 31 mm. Tím vzniká celá řada možností použití v novostavbách i při rekonstrukcích.

Úspora materiálu a hmotnosti

Díky malému množství pot
ěru na 1 m2 je hmotnost potěru jen cca 57 kg. O 37 mm tenčí tloušťka potěru v porovnání s běžnými vytápěnými potěry ušetří na ploše 100 m2 až 3,7 m3 potěru o hmotnosti cca 7,4 t.To je výhodou při statickém propočtu novostaveb i rekonstrukcí. Do budovy je tak vnášeno méně vlhkosti.

Konstrukce potěru s minimálním pnutím

Pnutí při smršťování potěru se modulárn
ě neutralizuje v síti výlisků potěrové desky BEKOTEC. Nedochází tak k žádnému vyboulení potěru způsobeným jeho vlastním pnutím. Není nutná žádná konstrukční výztuž.

Bezespárý potěr

Vlastní pnutí je neutralizováno v celé ploše. Není proto nutné dělení dilatačními spárami v potěru. Větší volnost při utváření interiéru. Volná volba rozmístění dilatačních spár v rastru spár keramické dlažby nad Schlüter-DITRA, protože není nutno dodržet žádné dilatační spáry z potěru.

Krátká prováděcí doba

Jakmile je cementový potěr pochozí, lze přilepit Schlüter-DITRA a na ni přímo dlažbu. U anhydritového potěru by m
ělo být dosaženo zbytkové vlhkosti cca 2%. Vytápění pro dosažení zralosti potěru ani funkční vytápění nejsou potřebná. CM-měření pro stanovení vlhkosti není nutné. Méně materiálu, tudíž rychlejší zhotovení.

Dlažba keramická nebo z přírodního kamene bez trhlin

Díky konstrukci potěru s nízkým pnutím a separační vlastnosti Schlüter-DITRA nedochází k přenášení pnutí z podkladu do dlažby.

Vysoká zatížitelnost

Zatížení pro bytové a obchodní plochy do 5 kN/m2 nejsou problém (přídavná tepelná a zvuková izolace musí být dostatečn
ě tlakově stálá).

Prokázaná použitelnost

Víceleté používání v praxi bez reklamací.
Četné referenční objekty.
Certifikáty od nezávislých institutů.


Tepelně technické výhody

Rychle reagující podlahové topení
Nízká výška potěru umož
ňuje rychlé přizpůsobení teploty, např. při nočním poklesu teplot.
Rovnoměrné rozdělení tepla
Propojené vzduchové kanálky Schlüter®-DITRA umožňují rovnoměrné rozdělení tepla pod keramickou dlažbou.
Nízká přívodní teplota, nízké náklady na vytápění
Díky rovnoměrnému, rychlému a celoplošnému předávání tepla dochází k vysokému a efektivnímu topnému výkonu.
Efektivní pro využití regeneračních zdrojů energie
Díky efektivnímu topnému výkonu při nízké teplotě na přívodním potrubí je dosaženo vysokého stupn
ě účinnosti např. s tepelnými čerpadly nebo solárními zařízeními.
Komfortní regulace
Funkčně optimalizovaná regulační technika umož
ňuje přesné nastavení teploty. Elektronikou (230 V, 24 V) nebo dálkovou rádiovou regulací jsou pokryty všechny potřeby stavby.
Pohoda
Mírně sálané teplo z “velkoplošného radiátoru”- podlahy se postará o příjemné klima v místnosti.
Hygienické a zdravé
Na vytápěné a suché podlaze nemají např. roztoči žádnou šanci. Rovnoměrně sálané teplo zamezuje vzniku plísní a šíření spór. Dlažby z keramiky nebo přírodního kamene se velmi dobře udržují a jsou hygienické.
Chlazení
Pomocí příslušného technického zařízení je možné i základní chlazení místností.
Schlüter-BEKOTEC-THERM